Sizlere Sıgmund Freud’un “Bilinçaltı” kitabını okurken araştırma gereği duyduğum bir kavramdan bahsedeceğim: Psikonevroz

İçerik;

 1. Psikotik hastalıklar nedir?
 2. Nevrotik hastalıklar nedir?
 3. Psikonevroz
 4. Psikonevrozun oluşma nedenleri
 5. Psikonevrozun belirtileri
 6. Psikonevrozun tedavisi
 7. Freud, psikonevroz ve cinsellik

Günlük hayatımızda fiziksel sağlığımıza, fiziksel görünüşümüze oldukça önem veririz. Hatta başımız ağrısa doktora gideriz- gidilmeli.- Sağlıklı bir bedene, organlara sahip olmak için sağlıklı besleniriz, spor yaparız – en azında bir kısmımız.- Fiziksel olarak kendimize verdiğimiz değerin ne kadarını ruhumuza da veriyoruz? Ben şu görüşteyim; psikolojinin gücü sandığımızın kat kat ötesindedir. Ruhsal sağlığımız yalnızca ruhsal işlevlerimizi değil fiziksel işlevlerimizi de oldukça etkiler. Depresyonda olan birinin başı sürekli ağrıyabilir. Bunun sebebi nörolojik değil psikolojiktir. Beden tümü ile bir bütündür ve bir bütün halinde incelenmelidir. Midesi ağrıyan bir çocuğun hastalığı yalnızca bedensel değildir. Mide ağrısının altında yatan ruhsal bir etken de olabilir. Ruhsal sağlık alanında ciddi problemlere sebep olabilecek bir konu var. “Psikonevroz.” Peki nedir bu psikonevroz demeden önce kavramları tanıyalım;

PSİKOTİK HASTALIKLAR NEDİR?

Bu tür hastalığa sahip kişilerde gerçeklik algısı bozulmuştur ve olmayan sesler duyarlar, olmayan görüntüleri görürler. Kişiler halüsinasyon görür.

Örneğin; şizofreni

NEVROTİK HASTALIKLAR NEDİR?

Psikotik hastalığın tersine nevrotik hastalığa sahip kişilerin gerçeklik algısında bozulma yoktur. Çevresel ve/veya kişisel faktörlere karşı anormal davranışlar sergilerler. Bu tip hastalığa sahip kişiler genellikle davranışlarının farkındadırlar.

Psikonevroz, gerçeklik algısı bozulmadan endişe, korku gibi duygular yaşanan bir hastalıktır.

Örneğin; obsesif kompulsif bozukluk

Psikonevroz;

Psikonevroz kişiler kendilerini ruhsal olarak çökmüş, bitkin, aciz hissederler. Psikonevroz kişilerin ruhsal bağışıklığı çökmüş durumdadır. Bu rahatsızlık kendi başına davranmayabilir ve peşinden farklı komplikasyonları sürükleyebilir. Doktora görünerek tedavi olması gerektiği halde tedavi olmayan psikonevrotik kişilerde ileri süreçlerde daha ciddi hastalıklar görülme ihtimali yüksektir.

PSİKONEVROZUN OLUŞMA NEDENLERİ NELERDİR?

 • Yoğun iş temposu sebeiyle kişilerin kendilerine zaman ayıramaması
 • Terk edilme
 • Sürekli olan uğraşlara karşı başarısızlık
 • Kaza veya hastalık durumunda oluşan fiziki yetersizlik
 • Kişinin kendini ruhsal olarak yetersiz hissetmesi
 • Uzun süreli hastalık tedavileri
 • Giderilmemiş ihtiyaçlar
 • Yoğun duygusal stres
 • Kişinin bireysel iç çatışmalar yaşaması
 • Travmatik olaylar.
 • Çocukluk travmaları

PSİKONEVROZUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

 • Kişinin kendini aciz hissetmesi
 • Çabuk pes etmek
 • Sürekli ilgi beklemek
 • Asosyal yaşam
 • Özgüven eksikliği
 • Kişinin kendini yetersiz hissetmesi

PSİKONEVROZ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Gerek fiziksel, gerek ruhsal hastalıklar olsun kişinin tedaviye olumlu yanıt verebilmesi için hasta tedaviye karşı istekli olmalıdır veya istekli hale getirilmelidir.

Uzman hastaya doğru teşhisi yaptıktan sonra bu hastalığın altında yatan sebepler aranır. Mümkünse bu sebeplerin yol açtığı sorunlar çözülmeye çalışılır. Sorunlar kişinin çözemeyeceği şekilde ise seanslar halinde uzman eşliğinde kişi kendi içinde sorunları yok etmeye çalışır. Eğer çözülmeyen sorunlar olursa hastaya bunun sağlığından daha önemli olmadığı belirtilir.

• İlaç tedavisi: Altta yatan sebebe bağlı olarak, antidepresan veya sakinleştirici etkiye sahip çeşitli ilaçlara başvurulabilir.

• Psikoterapi: İlaç tedavisi hastalığın tedavisi için tek başına yeterli değildir. Bu durumda uzman kişi hastaya psikoterapik yöntemler uygular.

FREUD, PSİKONEVROZ VE CİNSELLİK

Burada sizlere Gece Kitaplığı yayınevinden, Beyza Nur Doğan’ın çevirisi ile Freud’a ait olan “Bilinçaltı” kitabından alıntılar sunacağım.

Bu kısımda Sıgmund Freud’un “Nevrotiklerde Cinsel Dürtü” başlığı altında psikanalizine ve sonuçlarına yer verilmiştir.

“Psikonevrotik, cinsel dürtülerin kuvvetine dayanır. Bunu söylerken yalnızca cinsel dürtünün enerjisinin, hastalık semptomlarını destekleyen tek güç olduğunu kastetmiyorum fakat bunun, nevrozun sürekli ve en önemli enerji kaynağı olduğunu söylüyorum. Öyle ki bu insanlar cinsel hayatlarında kendilerini bu belirtilerle kısmen ya da tümüyle gösterir. Bu belirtiler hastanın cinsel aktiviteleridir.”

“İsteri ( acı veren, duygu yüklü bir düşüncenin içe atılması, bastırılması sonucunda türlü ruh karışıklıkları, duyu bozuklukları, kasılmalar, çırpınmalar, kimi zaman inmelerle kendini gösteren belirtilere çevrildiği bir sinir bozukluğu türü) belirtileri eğer belli bir eylem yüzünden kesilmiş, belli psişik (ruhsal) süreçlerin, arzularınyerine geçen şey olaralk ortaya çıkmışsa, psikanalizle virlikte giderilebilir. Eğer özel teknikler yardımıyla bu belirtiler bilinçli düşünceler haline getirilirse bilinçsiz psişik oluşumların doğası ve kökeni hakkında kesin bilgiler elde edilebilir.”

” İsteriğe eğilimli kişilerde, hastalığın ortalığa çıkmasına sebep olan şey ergenlikte veya bazı dışsal etmenler sonucunda ciddi fakat baskılanmış cinsel istek duymalarıdır.”

Bu kısımda “Nevroz ve Sapıklık” başlığı altında Freud’un görüşlerine yer verilmiştir.

“İstisnasız her nevrozda bilinçsiz psişik hayatlarında libidonun kendi cinslerine saplandığı, eşcinselliğe dair bir isteklik buluyoruz. Derin ve araştırmacı bir tartışma olmadan bu faktörün hastalığın oluşumundaki önemini yeterince anlamak imkansızdır. Burada ileri sürülebilecek tek şey her nevrotikte eşcinsellik eğilimi olduğu ve bunun erkekteki isteri durumunu açıklamaya büyük katkısı olduğudur.

“Anatomik saldırılara dair bütün eğilimler psikonevrotiklerde bilinçsiz halde bulunur. Ve bu saldırılar büyük sıklıkla üreme organı gibi görülen ağız ve anüse gerçekleşir. “

“Psikonevrotiklerde belirtilerin oluşmasına neden olan önemli bir faktör de zıtlıklar ( gözetleme arzusu, teşhircilik, acı verme- çekme) olarak ortaya çıkan arzulardır. Hastanın cinsel hayatındaki tutumu neredeyse her zaman topluma karşı tutumunu temsil eden şeyler barındırır. Çok sayıda nevroz vakasında görülen sevginin nefrete, şefkatin düşmanlığa dönüşmesine, libidodaki saldırganlık öğelerinin birleşimi neden olur.”

Bu kısımda “Cinselliğin Çocuksuluğu Üzerine” başlığı altında Freud’un görüşlerine yer verilmiştir.

” Psikonevrotiklerde sapıklık eğilimlerinin semptomatik oluşumlar olduğunu göstererek sapık diyebileceğimiz insan sayısını çok büyük miktarda artırmış oluyoruz. Bu yalnızca nevrotiklerin çokluğundan değildir. Aynı zamanda tüm aşamalarında nevrotiklerin normale doğru bir gidiş sergilediklerini göz ardı etmemeliyiz. Mobeius ‘hepimiz biraz isteriğiz’ demekte haklıydı. Bu yüzden sapıklıkların bu kadar yaygın olması aslında sapıklık eğiliminin normalin bir parçası olduğunu kabul etmeye itiyor.”

Freud, Sigmund. Bilinaçaltı. Trc. Çeviren Beyza Nur Doğan. Ankara: Gece Kitaplığı, 2018

İlginizi çekebilir; Freud’un Yapısal Kişilik Kuramı

Yazan:

Mervegül KOCAKOÇ

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Mervegül Kocakoç aslen Ordu ili Çaybaşı ilçesindendir.