Biyolojik temelli görüş bir diğer adıyla psikolinguistik kuram dil gelişimini incelemektedir. Öncüleri ise Lenenberg ve Chomsky’dir. Bu kurama göre insanlar doğumdan önce dil öğrenmeye programlanmıştır. İnsanlar dil öğrenme yeteneği ile dünyaya gelmiş varlıklardır. Bu durumda çevre, koşul gibi etmenlerin özellikleri dil öğreniminin gerisinde bırakılarak insanın her durumda dil öğrenbileceği anlatılmıştır.

Chomsky dil öğrenmeyi yürümeyi öğrenmeye benzetir. Her iki durumun da temelinde olgunlaşma vardır.

Chomsky, dönüşümsel – üretimsel gramer düşüncesini ortaya atmıştır. Hepimiz dil öğrenirken cümle yapısını anlamaya çalışırız. Bu anladığımız cümle yapılarını zihnimizde çevirerek cümlelere dökeriz. Chomsky, önceden kurmadığımız bir cümleyi sağlıklı bir şekilde kurmamızın temelinde bu düşünce olduğunu söyler.

Chomsky’e göre her insanda doğuştan varolan dil kazanma aygıtı iki yapıdan oluşmaktadır:

  1. Temel yapı: Kavramların düşünsel düzeyi ile ilgilidir.
  2. Yüzeysel yapı: Sözcüklerle ilgilidir.

Dil kazanma süreci bu iki yapı ile hem bağımlı, hem de bağımsız gelişir. Temel yapı, yüzeysel yapıdan önce meydana çıkar yani, ilk olarak kavramlar düşünülür, anlaşılır daha sonra sözcükler oluşur. Chomsky dil kazanma aygıtının çevreden bağımsız olduğunu fakat işlevselliğinin artması için çevreye mecbur olduğunu ileri sürer.

Yazan:

Mervegül KOCAKOÇ

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Mervegül Kocakoç aslen Ordu ili Çaybaşı ilçesindendir.