Pedofili nedir?

Ergenliğe girmemiş veya yeni girmiş çocukların kendilerinden yaşça büyük yetişkinler tarafından cinsel açıdan çekici bulunması, istismar edilmesi durumudur. Bir istismar çeşidi olan pedofili istismarcı yalnızca tecavüz etmez; sözlü taciz, temaslı taciz, tehdit, şiddet türleri, müstehcen videolar izletmek, zorla dokundurtmak da pedofili içerisindedir.

Pedofili bir hastalık mı yoksa bir tercih midir?

Aslında pedofili psikoseksüel bir hastalıktır. Ki düşününce aklı başında olan hiçbir birey bir çocuğu seksi bulamaz.

Pedofili için hastalık desek de benim şahsi görüşüm bunu sadece cinsel dürtüleri için yapan sapıkların da olduğudur, hastalıklarının olduğunu sanmıyorum. Her pedofil hasta olsaydı onlara ceza vermek imkansız olabilirdi.

O halde hemen hemen her hastalığın bir tedavisi olduğuna göre pedofilinin tedavisi var mıdır?

Pedofilinin tedavisi var mı? Varsa nasıl bir tedavi uygulanıyor?

Ne yazık ki pedofilinin kesin iyileşme sonucu gösteren bir tedavisi yoktur. Yapılan tedaviler pedofili ile bağlantılı olan başka suçları önleyebilir ama kişinin zihninden pedofiliyi silememektedir.

Pedofiller üzerine kapsamlı bir araştırma yürüten Yuli Grebchenko; pedofilinin hayat boyu süren bir hastalık olduğunu, dolayısıyla da hayat boyu süren bir tedavi sürecinin uygulanması gerektiğini belirtiyor. Son yıllardaki araştırmalar, psikoterapi ve farmakoterapinin, pedofili hastası birine en etkili tedaviyi sağlayacak şekilde birleştirilebileceğini ortaya koyuyor.”

Terapide istirmarcının geçmişine inilir, çocukluk travmaları tartışılır ve çözülmeye çalışılır. Terapi uygulanmasındaki amaçlardan biri de hastaların istismar sebebini anlamalarını sağlamaktır.

Pedofili için üç standart farmakoterapi tedavisi; seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), luteinize edici hormonu salgılatan hormon (LHRH) ve leuprolid asetat (LA) dır. Bu farmakoterapi tedavileri, vücudun belirli hormon ve kimyasallarını hedef alır, ancak çeşitli yan etkileri vardır. SSRI’lar daha az şiddetli vakalarda etkilidir ve hastalar sıklıkla sadece cinsel yan etkilere maruz kalırlar. Daha ciddi durumlarda, LA, testosteron düzeyini, pedofili dürtülerle birlikte aşırı derecede düşük seviyeye düşürebilir. LA tedavisi biraz tehlikeli olmakla birlikte, çok etkili olduğu bulunmuştur. En yeni tedavi ilacı olan, LHRH ise görsel cinsel uyaranlara karşı sinirsel yanıt vermeyi azaltır ve çok az yan etkiye sahiptir.”

Yukarıda belirttiğimiz gibi pedofili yok edilemez ancak zararları azaltılabilir. Bu demek değildir ki çocuklarımız istismar edilmeye açıktır ve istismarcının tedavisi yoktur. Burada devreye cinsel dürtülerin dışında hastanın vicdanı ve insani duyguları girmelidir. Kişi kendini engellemelidir. Her hastalıkta olduğu gibi iyi olmayı öncelikle hasta istemelidir aksi takdirde tedaviye olumlu cevap alınamayacaktır.

Pedofilin sebepleri nelerdir?

Bir çok ruhsal hastalıkta kişinin travmaları etkilidir. Pedofilide de uzmanlar insan gelişiminin önemli bir süreci olan çocukluk çağına değinmektedirler. Başka bir deyişle istismarcıların çocukluklarında istismara maruz kalmaları olasıdır.

Hastalar çocukken istismara uğradıklarını kontrol edemiyorlardı ve yetişkin olduklarında daha üstün olarak durumu kontrol etmek isteyebilirler. Bu istek yetişkinlikte pedofiliye sebep olabilmektedir. Çocuklara karşı duyulan cinsel istek giderek beyine yerleşmeye başlar.

Pedofillerin Sınıflandırılması

Pedofil bireyler, çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Pedofili, kişiye özgü ya da kişiye özgü olmayan biçimde karakterize edilebilir. Kişiye özgü pedofiller yalnızca çocuklara ilgi duyarlar. Bu kişiler, ergenliğine girmemiş çocuklara ilgi göstermezler ve bu istek, çocukların yokluğunda da uzun süre devam eder. Kişiye özgü olmayan pedofiller ise hem yetişkinlere hem de çocuklara ilgi duyarlar. Erkek pedofillerin büyük çoğunluğu, çocuklarla homoseksüel ya da biseksüel bir cinsel ilişki arzusundadır, yani bu kişiler yalnızca erkek çocuklara ya da hem erkek hem de kız çocuklara ilgi gösterebilirler.

Çocuklarımızı pedofiliden nasıl koruruz?

  • Çocuklarımıza her zaman dürüst ve kendini rahatça ifade edebileceği bir ortam hazırlamalıyız.
  • Çocuklarımıza karşı cinsiyet üstünlüğü ifade eden cümleler kurmaktan kaçınmalıyız.
  • Kendi banyosunu kendi yapabileceğe yaşa gelmeden önce dahi cinsel organlarını kendisinin yıkaması gerektiğini öğretmeliyiz.
  • Zorunlu kalmadıkça çocuklarımızın özel bölgelerine dokunmamalıyız.
  • Çocuklarımıza bu tür davranışlar karşısında hayır diyebilmeyi ve yüksek sesle karşı çıkmayı hatta çığlık atmayı öğretmeliyiz.
  • Her ne koşulda olursa olsun çocuk suçlanmamalı ve her daim ailesinin yanında olduğu, onlara güvenmesi gerektiği belirtilmelidir.

Pedofilinin cezası nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun 6. Bölümünde “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında 102-105. maddelerde uygulanacak cezai yaptırımlar belirtilmiştir.

Çocukların cinsel istismarı bölümünde;

MADDE 103. – (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismar deyiminden;

a) Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar,

(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(6) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, onbeş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

(7) Suçun mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olması durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Reşit olmayanla cinsel ilişki

MADDE 104. – (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fail mağdurdan beş yaştan daha büyük ise, şikâyet koşulu aranmaksızın, cezası iki kat artırılır.

Cinsel taciz

MADDE 105. – (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Bu fiiller, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur işi terk etmek mecburiyetinde kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

* Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

*Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. 

Görüldüğü gibi çocuklara yönelik cinsel istismarların cezai yaptırımları yasalarda açıkça belirtilmiştir. Gerekli görüldüğü hallerde kişinin rızası alınarak kimyasal kısırlaştırma tedavisi de uygulanabilir.

Yazan:

Mervegül KOCAKOÇ

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Mervegül Kocakoç aslen Ordu ili Çaybaşı ilçesindendir.