ETKİNLİK ADI: MANDALLARLA RENKLER
ETKİNLİK TÜRÜ: Bilişsel Gelişim Etkinliği
YAŞ GRUBU (Ay): 60-72
KAZANIM VE GÖSTERGELER
BİLİŞSEL GELİŞİM
K4 Nesneleri sayar.
G1 İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
G2 Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
G3 Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
G4 Sıra bildiren sayıyı söyler.
G5 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce gelen sayıyı söyler.
G6 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan sonra gelen sayıyı söyler.

K5 Nesne ya da varlıkları gözlemler.
G2 Nesne/varlığın rengini söyler.
G10 Nesne/varlığın tadını söyler.
K6 Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
G2 Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.
K7 Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
G1 Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.
K8 Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
G1 Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır.
K13 Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
G2 Gösterilen sembolün anlamını söyler.
DİL GELİŞİMİ
K3 Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
G1 Düz cümle kurar.
G2 Olumsuz cümle kurar.
G3 Soru cümlesi kurar.
G4 Bileşik cümle kurar.
G5 Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.
K4 Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
G1 Cümle kurarken isim kullanır.
G2 Cümle kurarken fiil kullanır.
G3 Cümle kurarken sıfat kullanır.
G4 Cümle kurarken bağlaç kullanır.
G5 Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır.
G6 Cümle kurarken zarf kullanır.
G7 Cümle kurarken zamir kullanır.
G8 Cümle kurarken edat kullanır.
G9 Cümle kurarken isim durumlarını kullanır.
G10 Cümle kurarken olumsuzluk yapılarını kullanır.
K10 Görsel materyalleri okur.
G1 Görsel materyalleri inceler.
G2 Görsel materyalleri açıklar.G5 Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.
MOTOR GELİŞİM
K4 Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
G6 Nesneleri takar.

MATERYALLER: Mukavvadan yapılmış renk dairesi, mandal, renkli şekiller
SÖZCÜKLER: Kırmızı, mavi, sarı, mor, say
KAVRAMLAR: Renk, sayılar
ÖĞRENME SÜRECİ: Çocuktan mandalları sayarak renklerine göre mukavvaya takması istenir. Mandallara yapıştırılmış renkli nesneler hakkında çocuğa sorulur ve nerelerde, nasıl kullanıldığını anlatması istenir. Örneğin; Sarı mandaldaki sarı limonun tadı nasıldır? Limonu nerede kullanırız? Kimler limon sever? gibi.
DEĞERLENDİRME: Çocuk mandalları aynı renkteki mukavvaya takarak renkleri ve mandalları sayarak ritmik saymayı öğrenir. Mandalları mukavvaya geçirirken küçük motor becerilerini çalıştırır.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: Çocukta ritmik saymak ve renkler
hakkında bilgi olmalıdır.
ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER: Bilyelerle gol
AİLE KATILIMI: Evde ailesi ile birlikte renkleri ve sayıları tekrar eder.
UYARLAMA: Mukavvanın her renk bölmesine küçük bir kapak yapıştırılarak çocuktan mandal sayısı kadar kapağa boncuk koyması istenebilir

Yazan:

Mervegül KOCAKOÇ

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Mervegül Kocakoç aslen Ordu ili Çaybaşı ilçesindendir.