Etkinlik Adı:   BİLYELERLE GOL
Etkinlik Türü : MATEMATİK ETKİNLİĞİ
Yaş Grubu (Ay) : 60-72 ay

Materyaller: 2 adet silindir, bir adet kale maketi, rakamlar ve matematik sembolleri (+,-) yazılı kağıtlar, torba veya kase, bilyeler, boya

Etkinlik için gerekli malzemeler: Boya, karton, file veya benzeri kumaş, yapıştırıcı, makas,
Sözcükler:
Topla, çıkar
Kavramlar:
Silindir, daire, toplama, çıkarma
Öğrenme Süreci:
Sürtünmenin az olduğu bir zeminde çocuklar oturtulur. Torba veya kaselerden kağıtlar çekilir. Bunlar yapılacak işlemin toplama mı veya çıkarma mı olacağını belirleyen kağıtlardır. Örneğin 3+1 çıkması sonucu çocuk silindirlerden 3 tane ve 1 tane bilye geçirerek karşıda duran kaleye gol atmaya çalışır. Gol atınca toplam bilyeler sayılır ve işlemin sonucuna ulaşılır.
Değerlendirme:
Sayıları, matematiksel işlemleri tekrarlayarak pekiştirir. Bilye atarak ve torbalardan kağıt çekerek, çektikleri kağıdı açarak motor gelişimine katkıda sağlanmıştır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: Etkinliğe katılacak çocuklar 1’den 10’a kadar sayabilmeli, toplama ve çıkarma işlemini yapabilmelidirler.
ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER: “Matematikle tabu” oyunu oynanabilir.

Aile Katılımı: Çocuklar ebeveynleri ile evde oyunlarla matematik alıştırması yaparlar.

Uyarlama: Sınıfın durumuna göre işlem yapılacak rakamlar azaltılabilir veya artabilir.

KAZANIM VE GÖSTERGELER
BİLİŞSEL GELİŞİM

K1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

G1 Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

K4 Nesneleri sayar.
G1 İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
G2 Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
G3 Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
G4 Sıra bildiren sayıyı söyler.
G5 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce gelen sayıyı söyler.
G6 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan sonra gelen sayıyı söyler.

K10 Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
G1 Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
G2 Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.

K12 Geometrik şekilleri tanır.
G1 Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
G2 Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.
K16 Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
G1 Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.
G2 Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.

DİL GELİŞİMİ 

K7 Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
G1 Sözel yönergeleri yerine getirir.

K10 Görsel materyalleri okur.
G1 Görsel materyalleri inceler.

MOTOR GELİŞİM

K3 Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
G1 Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.

K4 Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
G1 Nesneleri toplar.

OYUN UYGULAMASI;

Yazan:

Mervegül KOCAKOÇ

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Mervegül Kocakoç aslen Ordu ili Çaybaşı ilçesindendir.