Ne Ararsan Var İyi Mi

Gösteriliyor: 1 - 10 of 16 Sonuçlar

PEDOFİLİ NEDİR? BİR HASTALIK MI YOKSA BİR TERCİH MİDİR?

Pedofili nedir? Ergenliğe girmemiş veya yeni girmiş çocukların kendilerinden yaşça büyük yetişkinler tarafından cinsel açıdan çekici bulunması, istismar edilmesi durumudur. Bir istismar çeşidi olan pedofili istismarcı yalnızca tecavüz etmez; sözlü taciz, temaslı taciz, tehdit, şiddet türleri, müstehcen videolar izletmek, zorla dokundurtmak da pedofili içerisindedir. Pedofili bir hastalık mı yoksa bir tercih midir? Aslında pedofili psikoseksüel …

DİL GELİŞİMİNİN SOSYAL GELİŞİM İLE İLİŞKİSİ

DİL GELİŞİMİ NEDİR? Doğum öncesi dönemden itibaren başlayan dil gelişimi lerleyen yaşlarda dahi devam eden bir süreçtir. Dil gelişimini kısaca açıklamak gerekirse bireyin doğum öncesi andan itibareb başlayan ve yaşamın sona ermesi ile sonuçlanan anlama, okuma, konuşma, duyma gibi dil ile ilgili olan yeteneklerini kullanabilme yetisidir diyebiliriz. SOSYAL GELİŞİM NEDİR? Sosyal gelişimde birey çevresi ile …

PSİKONEVROZ NEDİR?

Sizlere Sıgmund Freud’un “Bilinçaltı” kitabını okurken araştırma gereği duyduğum bir kavramdan bahsedeceğim: Psikonevroz İçerik; Psikotik hastalıklar nedir? Nevrotik hastalıklar nedir? Psikonevroz Psikonevrozun oluşma nedenleri Psikonevrozun belirtileri Psikonevrozun tedavisi Freud, psikonevroz ve cinsellik Günlük hayatımızda fiziksel sağlığımıza, fiziksel görünüşümüze oldukça önem veririz. Hatta başımız ağrısa doktora gideriz- gidilmeli.- Sağlıklı bir bedene, organlara sahip olmak için sağlıklı …

PSİKOLİNGUSTİK KURAM NEDİR? (BİYOLOJİK TEMELLİ GÖRÜŞ)

Biyolojik temelli görüş bir diğer adıyla psikolinguistik kuram dil gelişimini incelemektedir. Öncüleri ise Lenenberg ve Chomsky’dir. Bu kurama göre insanlar doğumdan önce dil öğrenmeye programlanmıştır. İnsanlar dil öğrenme yeteneği ile dünyaya gelmiş varlıklardır. Bu durumda çevre, koşul gibi etmenlerin özellikleri dil öğreniminin gerisinde bırakılarak insanın her durumda dil öğrenbileceği anlatılmıştır. Chomsky dil öğrenmeyi yürümeyi öğrenmeye …

DİL GELİŞİMİ, FİZİKSEL GELİŞİM VE ARALARINDAKİ İLİŞKİ

DİL GELİŞİMİNİN FİZİKSEL GELİŞİMLE İLİŞKİSİ DİL GELİŞİMİ NEDİR?      Dil gelişimi bireyin doğum öncesi döneminde anne karnında sesleri işitmesi ile başlayan ve devam eden bir süreçtir. Dil gelişimi demek yalnızca konuşmak veya duymak değil, taklit etmek, öğrenmek kelime dağarcığı gibi kavramları da kapsar.      Anne karnında sesleri duyarak başlayan dil gelişimi süreci, bebek dünyaya geldiğinde …

PIAGET BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI AŞAMALARI

PIAGET’IN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI DUYUSAL MOTOR DÖNEMİ “Bu dönemde bebekler duyusal deneyimlerini (görme, duyma gibi) fiziksel ve motorsal eylemlerle (tutma, emme, sallama) koordine ederek dünyayı anlamaya çalıştıkları için dönem duyumotor dönemi olarak tanımlanmıştır. Piaget, duyumotor evresini 6 alt evre halinde incelemiştir.” KAYNAK erişim  24.03.2021 10.00 Aşama. Refleks faaliyetler(doğum -1 ay arası) Refleksler bireyin uyum sağlaması ve …

DİL GELİŞİMİ VE BİLİŞSEL GELİŞİMİN İLİŞKİSİ

DİL GELİŞİMİ NEDİR? Dil gelişimi konuşma, duyma, taklit etme, öğrenme ile ilişkili olan bir gelişim bölümüdür. Dil denilince akıllara ne kadar konuşmak gelse de dil gelişimi konuşmak ile sınırlı kalamayacak kadar kapsamlı bir alandır. Yaşamın ilk yıllarında bebeklerin ağlaması, mırıldanmalar, gülmeler, yüz ifadeleri de bir iletişim aracı olarak dil gelişimini kapsamaktadır.      “Yeni doğan bebekler, …

BİBLİOTERAPİ’Yİ DUYDUNUZ MU?

Kitap okumayı sevenler buraya! Okumanın faydalarını biliyoruz. Zihin sporudur. Ruhu besler Genel kültürümüzü artırır. Hayal gücümüzü geliştirir. İyi bir ilaçtır. Neyin ilacı bu? Eskilerde Türkler hastaları müzik ile tedavi ederlermiş. Aslında bu yöntem geçmiş ile sınırlı kalmayarak hala kullanılmaktadır. Moralin bozuk olduğunda aç müziği! Mutlu olduğunda aç müziği! Bu aslında bilindik bir tedavi yöntemidir. Peki …

ERİKSON’UN PSİKOSOSYAL GELİŞİM KURAMI

Daha önce sizlere Freud’un yapısal kişilik kuramından bahsetmiştim. Bugün ise size Erikson’un kuramından örneklerle bahsedeceğim. Erikson’un kuramı kişi yaşamının her dönemini kapsayacak şekilde 8 evreden oluşmaktadır. 1-Temel Güvene Karşı Güvensizlik (0-1): Burada bağlanmanın ilk adımları atılır. Bebeğin çevresi ile olan ilişkisi güven duygusunu etkiler. Bu evrede bebeğin ihtiyaçları doğru bir biçimde karşılanırsa bebekte güven duygusu …

İŞKOLİK OLMAK, NEDEN İŞKOLİK OLUYORUZ? İŞKOLİK OLMANIN ZARARLARI NELERDİR?

‘Bazı insanların iş hayatına gereğinden fazla ilgili olması’ ile tanımlayarak işkolikliği kısaca özetleyebiliriz. İşkolik olmak ve verimli çalışmak arasında ince bir çizgi vardır. İşkolikler hayatlarının her anında işlerini düşünerek, işlerini hayatlarının merkezine koyarlar, verimli çalışanlar ise gerektiğinde tatillerini yaparlar, ailesine, kendilerine zaman ayırabilirler. Peki neden işkolik oluyoruz? İşkolik olmanın zararları nelerdir? Neden işkolik oluruz? Ben …