İSLAM DOGMATİK MİDİR? ALLAH’IN VARLIĞINDAN ŞÜPHE EDİLEBİLİR Mİ?

İslam dogmatik midir? İslam eleştirilemez mi? Allah’ın varlığından şüphe duyulabilir mi? Kur’an gerçek mi sorgulayabilir miyim?

19.07.2022
267
İSLAM DOGMATİK MİDİR? ALLAH’IN VARLIĞINDAN ŞÜPHE EDİLEBİLİR Mİ?

Bu yazımda uzun süredir detaylıca üzerinde çalıştığım bir konuda bahsedeceğim. Konumuz islamın dogmatik olup olmayışı. İlk olarak dogmatik nedir buna bakalım.

Dogmatizm TDK’ye göre “eleştirmeciliğin ve kuşkuculuğun tersine olarak her türlü inkâr ve kuşkunun üstünde tutulan birtakım ilkeleri benimseyen felsefe” anlamına gelir.

Bu anlama göre “islam dogmatik midir?” sorusu “islam eleştirilemez mi?” sorusuna yönlendirilir.

İSLAM NEDİR?

Basitçe islamı anlatmak gerekirse 7. yüzyılda islam peygamberi olan Muhammed’e Allah tarafından melek Cebrail aracılığıyla inen kitap olan Kur’an dolayısıyla yayıldığına inanılan bir dindir.

İslamın dogmatik olup olmayışını tartışacağımıza göre islamın temeli olan Kur’an’dan örnek vermeliyiz. Gelin Kur’andan bir kaç ayete bakalım.

“Onlara (müşriklere): Allah’ın indirdiğine uyun, denildiği zaman onlar, «Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız» dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler?” (BAKARA 170)

Bu ayette insanlara tamam inanmıyorsunuz atalarınızın izinden gidiyorsunuz da ya atalarınız doğru yolda olmadıysa diyerek Allah insanları atalarının yaptıklarını sorgulamaya yönlendirmiştir.

De ki: “Yeryüzünde dolaşın da Allah’ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah (aynı şekilde) sonraki yaratmayı da yapacaktır. (Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır) Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.” (ANKEBUT 20)

Evrenin oluşumunu sorgulamamız istenmiş.

Yoksa “onu (Kur’an’ı) uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Allah’tan başka gücünüzün yettiklerini de (yardıma) çağırıp, siz de onun gibi uydurma on sûre getirin.” (HUD 13)

De ki: “Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler.”(İSRA 88)

Kur’an burada Kur’an’ın ve peygamberin gerçekliğini sorgulamamızı istemiş.

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.” (ENBİYA 22)

Çok tanrılı dinlerin sorgulanması gerektiği belirtilmiş.

“(Bu Kur’an), ayetlerini derinlemesine düşünsünler ve öz akıl sahipleri (gerçeği) hatırlasınlar diye sana indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır.” (SAD 29)

Allah insanların Kur’an ayetlerini düşünmesini istiyor.

“Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün değişmesinde (birbiri peşine gelişinde) öz akıl sahipleri için dersler vardır.” (AL-İ İMRAN 190)

Burada da Allah yine insanları düşünmeye teşvik ediyor. Dolayısıyla düşünün, araştırın, öğrenin diyen bir Allah’ın dini nasıl dogmatik, eleştiriye kapalı olabilir ki?

Ancak şu da vardır ki islam Allah’a gönülden inanalar için dogmatik olabilir. Zaten gönülden inanmak için düşünmek gerek.

Çoğu ayette insanlara düşünün diyen Allah düşünenleri cezalandırır mı?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.