Sigmund Freud psikanalitik yaklaşımın kurucusudur. Hastalarını analiz etmesi bu kuramı geliştirmesinde yardımcı olmuştur.

Freud’a göre kişilik;

1- İd (alt benlik)

2- Ego (benlik)

3-Süperego (üst benlik)

Bu sistemler davranışlarımızın bütününü oluştururlar ve ayrı ayrı tartışılamazlar.

1-İd; İlkel ihtiyaçların bütünüdür. Cinsellik, saldırganlık bu ihtiyaçlara örnektir. Amaç yalnızca haz almaktır. İd doğuştan vardır, yenidoğan bebek id ile dünyaya gelir. Acıktığında derhal karnının doyurulmasını ister. Sonuçlarını düşünmeden ihtiyaçlarının ve isteklerinin anında giderilmesini ister.

2- Ego; Kişiliği düzenlemeyi ve topluma uyum sağlamayı temsil eder. İd’in isteklerini gerçeklik ilkesi çevresinde yönlendirir ancak ego ahlak dışıdır. Örneğin id size birini dövmenizi söylerken ego yavaş vurmanızı söyleyebilir.

3- Süperego; İd’in oluşturduğu istekleri ahlak kuramı içerisinde değerlendirir. Ahlak’a uygun değilse yok sayar. Rasyoneldir. İd ile doğan bir bebeğin uygunsuz davranışları zamanla ebeveynleri tarafından cezalandırılarak yok edinmek istenir. Bu şekilde büyüyen suçluluk duygusuyla tanışacak ve ahlak kavramını öğrenecektir. İd’in isteklerini bu doğrultuda yönlendirebilecektir.

Yazan:

Mervegül KOCAKOÇ

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Mervegül Kocakoç aslen Ordu ili Çaybaşı ilçesindendir.