‘’Eğitim çok şeye sahip olmak değil, az şeye ihtiyaç duymak içindir’’

      Eğitim, bilgi, bilgelik insanın has ihtiyaçlarıdır. Eğitimli kişi has ihtiyaçlarını karşıladığından çok şeye ihtiyacı kalmayacaktır. Eğitimin asıl amacı çok bilgilenmek değil, bilgilerimiz konusunda aydınlatılmaktır. Eğitimsiz insanın ihtiyacı çoktur, bilinçsizdir. Asıl ihtiyaç olan bilgi eğitimle verilebilir. Bilge kişi has ihtiyacı olan bilmeyi karşıladığından çok şeye ihtiyacı kalmayacaktır. Eğitimli insan yol yordam bilir, yöntem bilir, herhangi bir sorun karşısında çözüm bulur daha az şeye ihtiyaç duyar. Eğitimsiz insan hem tüketir hem tükenir.

    Başka bir açıdan bakacak olursak eğitim, elimizdeki tüm imkânlara rağmen ilerlemek, az imkânlara sahip olup üretken olabilmektir. Buna göre, her bir insan neyin kendisi için iyi olduğunu, neyin kendisini bir insan kılacağını bilmedikçe iyi, erdemli ve yetkin biri olamaz. Bilakis sadece ne olduğunu, neye ihtiyacı olduğunu ve hangi yeteneklere sahip olduğunu bilmedikçe, diğer bir deyişle kendini bilmedikçe, kendisi için neyin gerçekten iyi ya da kötü, yararlı ya da zararlı olduğunu bilemez.

    Eğitimin asıl amacı karşılığında bir şeyler istemek olmamalı, elinde olanı fonksiyonlu kullanabilme yetisi oluşturmalı ve her anlamda bilginin çok fonksiyonlu kullanılmasını amaçlamak olmalıdır. Bir bilgi sadece bilgi olarak kalmamakla beraber var olan bilgiyi birçok şekilde ve farklı yorumlar yaparak kullanma bilincidir. Farklı olaylar ve konular karşısında yorum yapabilme kabiliyeti oluşturması beklenebilir ve bunun getirisi olarak az bilgiyle çok iş yapabilme durumu oluşturabilmesi beklenir. Eğitimin amacı insanı her anlamda donanımla süslemek değildir. Eğitim gerektiren her türlü şey çok çeşitlidir. Eğitim insan için anahtardır ve bir kavrayışla insanı farklı boyut, daha fonksiyonel ve verimli yapabilir.

     Hatta belki de insan eğitimli olduğu için insandır dersek yanılmayız. Eğitim kişinin kendini bulmasıdır. Kendini bulan kişi o zaman insani özelliklerini keşfedebilir, doğruyu bulabilir ve insanca davranabilir diyebiliriz. Kısaca eğitim insandır. İnsan eğitimin ta kendisidir.

Yazan:

Mervegül KOCAKOÇ

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Mervegül Kocakoç aslen Ordu ili Çaybaşı ilçesindendir.