DİL GELİŞİMİ NEDİR?

Doğum öncesi dönemden itibaren başlayan dil gelişimi lerleyen yaşlarda dahi devam eden bir süreçtir. Dil gelişimini kısaca açıklamak gerekirse bireyin doğum öncesi andan itibareb başlayan ve yaşamın sona ermesi ile sonuçlanan anlama, okuma, konuşma, duyma gibi dil ile ilgili olan yeteneklerini kullanabilme yetisidir diyebiliriz.

SOSYAL GELİŞİM NEDİR?

Sosyal gelişimde birey çevresi ile ilişkiler kurar ve bunun neticesinde kültür, etik, ilke ve değerler gibi kavramları anlarlar. Kişi hobiler edinerek sosyalleşebilir. Sosyalleşme ya da sosyal gelişim, bireyin belli bir toplumun davranış kalıplarını kişiliğine mal ederek, o topluma ait bir kişi konumuna gelmesidir. Sosyalleşen birey sosyal bir varlık haline gelir. Birey sosyal uyarıcılara karşı duyarlılık geliştirir.  Sosyal gelişim kişiye bireyin toplumda nasıl davranması gerektiğini, toplumsal kuralları öğretir.DİL GELİŞİMİ VE SOSYAL GELİŞİMİN İLİŞKİSİ

İnsan sosyal bir varlıktır. Belki de insanın sosyal bir varlık olmasının nedeni konuşarak, jest ve mimiklerle anlaşabiliyor olmalarıdır. Dil gelişimi kişiler arası iletişimde çok büyük ve etkili bir rol oynar. Dil sayesinde insanlar iletişim kurar ve birbirleri ile sosyalleşirler.  Burada dil derken anlatılmak istenen yalnızca sözcükler değil, beden dilidir. Beden dili iletişimin en önemli parçasıdır. Dil sayesinde insanlar tanışır, anlaşır, sohbet ederler, etkinliklere katılırlar yani sosyalleşirler. Ayrıca sosyal gelişim sayesinde dil gelişimi de önemli derecede gelişir. Kişi yeni kelimeler öğrenir, kültürleri tanır. Küçük çocuklar konuşmayı daha kolay öğrenir. Nitekim örnek olarak ebeveynler çocuklarının daha net, daha iyi konuşması için veya konuşmayı öğrenmesi için anaokuluna veya kreşe gönderirler.

Yazan:

Mervegül KOCAKOÇ

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Mervegül Kocakoç aslen Ordu ili Çaybaşı ilçesindendir.