DİL GELİŞİMİNİN FİZİKSEL GELİŞİMLE İLİŞKİSİ

DİL GELİŞİMİ NEDİR?

     Dil gelişimi bireyin doğum öncesi döneminde anne karnında sesleri işitmesi ile başlayan ve devam eden bir süreçtir. Dil gelişimi demek yalnızca konuşmak veya duymak değil, taklit etmek, öğrenmek kelime dağarcığı gibi kavramları da kapsar.

     Anne karnında sesleri duyarak başlayan dil gelişimi süreci, bebek dünyaya geldiğinde ebeveynlerin, diğer insanların bebek ile iletişim kurarak hızlanır ve gelişmeye başlar. Yaklaşık 1 yaş civarında bebek çevresinden duyduğu konuşma seslerini, kelimeleri taklit eder ve konuşmayı öğrenir. Dil gelişiminin sağlıklı bir şekilde işlemesi için ebeveynler bebekle iletişim halinde olmalı, ihtiyaçlarını gidermeli, sağlık kontrollerini yaptırmalıdır. Çocukları erken yaşta kitapla tanıştırmalı, onlara kitap okumalı, beraber kitap okuma saatleri yapmalıdırlar. Çocukların kelime dağarcıklarının gelişmesi bilişsel gelişimi, zekayı, hafızayı da olumlu etkileyecektir. Tek çocuklu bir ailenin çocuğunun çok çocuklu bir ailenin çocuğuna göre dil gelişimi daha hızlı ilerleyebilir. Bunun sebebi; ailenin ilgileneceği tek çocuk olması ve sürekli iletişim kurmak istemeleridir.

     Çocuğun dil gelişimi yaşıtlarına göre geri ise bunun bir çok sebebi olabilir. Çocuğun sinir sisteminde, ses tellerinde, duyma organlarında bir gelişim problemi gibi bir problem de olabilir, kalıtsal olarak geç konuşmaya başlıyor da olabilir veya kişiden kişiye değiştiği bir durum olarak herhangi bir problem olmadan dil gelişimi aksamış olabilir. Psikolojinin bedenimizde küçümsenmeyecek bir etkisi vardır. Psikolojik bir durumdan dolayı çocuk konuşmak istemeyebilir. Bu durumda bir uzman yardımında sorunun köküne inilmelidir. Bütün bunlar demek değildir ki bu problemler aşılamaz durumlardır. Günümüzün gelişmiş teknolojileri ve bilgili doktorları sayesinde çoğu problem yok edilebilir veya olumsuz etkisi en aza indirgenebilir.

FİZİKSEL GELİŞİM NEDİR?

    Fiziksel gelişim kilo artması, büyüme, gelişme gibi alanları kapsayan bir gelişim türüdür. Yalnızca dış uzuvlar için değil bedenin tüm sistemlerin gelişmesi fiziksel gelişim alanına dahildir.

     Fiziksel gelişim çevrenin ve kalıtımın ortak ürünüdür. Anne ve babası uzun boylu olan bir çocuk çevrenin etkisiyle kısa boylu olabilir aynı şekilde ebeveynleri kısa boylu olan bir çocuk çevrenin etkisiyle uzun boylu olabilir. Kişinin fiziksel gelişimini etkileyen çevresel koşullar arasında; beslenme, spor yapma, uyku, dinlenme, iş gücü yer alır. Fiziksel gelişim için yeterli ve dengeli beslenme ve bedensel aktivite oldukça önemlidir. Spor ile kişi boyunu uzatabilir, yeterli ve dengeli beslenerek gerekli vitaminleri alır ve fiziksel gelişimi olumlu etkilenmiş olur.

     Çocukta fiziksel gelişimi olumlu sürdürmek için ebeveynler çocuklarını spora yönlendirmeli, hareketsiz yaşam sürmelerini engellemeli, onlarla oyun oynamalıdırlar. Sağlık kontrolleri düzenli bir şekilde, zamanında yapılmalıdır. Bu, herhangi bir olumsuz sağlık koşulunun erken teşhis edilmesi için hayati önem taşıyabilmektedir.

DİL GELİŞİMİ VE FİZİKSEL GELİŞİMİN ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?

      Gelişim alanları birbirleri ile bağlantılı olarak ilerlemektedir. Birbirinden uzak gibi görünse dahi her gelişim alanı arasında bir bağ vardır. Vücudumuz bir bütündür ve gelişim alanları birbiri ile ilişkili bir şekilde ilerler.

      Dil gelişimi ve fiziksel gelişimin de birbiri ile ilişkisi vardır. Buna basit bir örnek vermek gerekirse; spor fiziksel gelişim alanında sosyallik gösteren bir aktivitedir. Sosyallik ise çocuğun dil gelişimini oldukça önemli etkilemektedir. Spor sosyalleşme açısından dil gelişimini, bedensel hareket açısından fiziksel gelişimi etkilemektedir.

     Fiziksel gelişim bahsetmiş olduğum gibi yalnızca dış uzuvları değil, iç organlarımız, sistemler, kas yapısı dahil bedenimizi tümü ile ilgilendirmektedir. Ses tellerinde bir yapı bozukluğu oluşması durumunda fiziksel gelişim olumsuz etkilenecek ve bağlantılı olarak dil gelişimi yavaşlayacaktır. Vücudumuzda organlarımızın işleyişi hem fiziksel hem de dil gelişimini duruma göre olumlu veya olumsuz etkilemektedir.

     Fiziksel gelişim motor gelişim alanı ile de ilgilidir ve bunları dil gelişimi ile bağdaştırabiliriz. Çocuk harfler ile ilgili bir oyun oynarken bedenen hareket edecek, küçük ve büyük motor kasları çalışacak ve bu durum hareket yönünden fiziksel gelişimi; oynadığı oyundaki harflerle ilgili olarak ise dil gelişimini etkilemektedir.

     Fiziksel gelişim ve dil gelişimi aynı oranda olmasa da kalıtım ve çevrenin ortak ürünüdür. Ebeveynler çocuklarının oyunlarına, izledikleri programları, dinlediklerine, okuduklarına ve beslenmelerine bu sebeple oldukça dikkat etmeli, herhangi bir yanlış durumda onlara şiddet uygulamadan doğru olan göstermelidir. Aksi halde çocuğun gelişim alanları oldukça olumsuz etkilenecektir.

Buna da göz atabilirsiniz.

Yazan:

Mervegül KOCAKOÇ

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Mervegül Kocakoç aslen Ordu ili Çaybaşı ilçesindendir.