Ebeveynlik üzerine araştırmalar yapan Baumrind 4 tip ana-baba tutumu belirlemiştir.

1- Otoriter Ana-baba: Bu tip ebeveynler çocuğa sınırlayıcı, zorlayıcı ve cezalandırıcı davranır. Çocuğu koyduğu katı kurallara uydurmak, kontrol etmek ister. Çocuğun kurallara uymaması durumunda ebeveynler sert davranabilir, şiddet gösterebilir. Ebeveynler genellikle ” ya böyle yaparsın ya da görürsün” gibi cümleler kurarlar. Ebeveyn-çocuk arasındaki sözel iletişim zayıftır. Bu tip ebeveynin çocukları genelde mutsuz, kaygılı olur. İletişim ve liderlik becerileri zayıftır. İleri zamanlarda anksiyete yatkınlık olabilir.

2- Demokratik Ana-baba: Belli sınırlar ve kontroller içinde çocuklarını özgür bırakırlar. Bağımsız hareket etmesini sağlarlar. Çocuğun fikirlerine saygı duyarlar. Sözlü iletişimleri güçlüdür. Çocuğa bir davranışı neden yapmaması gerektiğini,sebeplerini açıklayarak öğretirler. Yıkıcı değil yapıcı davranmaya teşvik ederler. Sevecen olan bu tip ebeveynler çocuklarının olumlu davranışını tebrik ederler. Bu cocular öz kontrollü,özgüvenli yetişirler. İşbirliği yapabilirler,olumlu düşünürler ve seçeceklerdir.

3- İhmalkar ana-baba: Çocuğun ihtiyaçlarına karşı ilgisiz davranırlar. Çocuklar kendilerini yetersiz/değersiz görürler. Sosyal yaşamlarında başarılı degillerdir. Aileleri onlara yabancı gelmeye başlar. kurtköy escort bayan Suç modelleri sergileyebilirler

4- Hoşgörülü ana-baba: Çocuğa yakından ilgilidirler. Çocuk ne derse o olur. Ebeveynler pek kontrolcü ve sınırlayıcı değillerdir. Kontrol çocuktadır. Bu tip ebeveynlere sahip çocuklar saygı kurtköy escort duymak konusunda zayıftırlar. Benmerkezci olurlar. Kontrol edici olmak isterler.

Yazan:

Mervegül KOCAKOÇ

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Mervegül Kocakoç aslen Ordu ili Çaybaşı ilçesindendir.