Merhaba okurlarım, beni tanıyanlar din-inanç meselelerine olan merakımı bilirler. Arkadaşlarımla aramda çıkan bir tartışma sonucu bunun hakkında detaylı araştırma yaparak siz sevgili okurlarıma da sunmak istedim. Tartışma konusu şu: ateizm bir din midir, değil midir?

Bu yazımda ateizim nedir? Din nedir? İnanç nedir? Agnostisizm nedir? Ateizm din midir? sorularına kısaca cevap vereceğim.

İlk olarak ateizm nedir bunun bir özetini geçmek istiyorum size.

Ateizm, tanrı veya tanrıların varlığına dair inanç yokluğudur. Bu düşünceye sahip olanlara ateist denir.

Ateistler, bazı kurumlar ve kişiler tarafından “tanrıtanımaz” olarak isimlendirilse de, bu isimlendirme var olan bir tanrıyı reddetme fikrine atıfta bulunduğu için ateistler tarafından uygun görülmez. Ateizm inanç koşullanmalarını, hayalî yaratıkları ve olayları reddeder. Ateist bakış açısıyla tanrının yanı sıra tüm metafizik inançlar ve tüm ruhanî varlıklar da reddedilir.” (kaynak)

Düşündüm de ateist arkadaşların ‘tanrıtanımaz’ terimini reddetmelerini mantıklı buldum. Sonuç olarak olmayan bir şeyi reddedemezsiniz. Kişi bir yokluğu reddedemez, yokluk zaten yoktur.

Din “İnsanların doğal süreçler ile beraber kutsal saydıkları Tanrıya ya da başka varlıklara tapınma şeklinde katıldıkları gizemli olgu olarak genel ifade ile öne çıkmaktadır.(kaynak)

İnanç ise kısaca bir fikre bağlılık, herhangi bir görüşün doğru olduğunu savunmak olarak tanımlanabilir.

Din ve inancın temel farkı ise din tanımında bir tanrının, tapılacak bir varlığının yer almasıdır. Din tanrının veya tanrıların varlığını ve yönetimi kabul ederek ibadet etme eylemini içerisinde barındırır. Elbette tanrıya inanç doğrultusunda her dinde bir inanç vardır fakat tanrının/tanrıların yokluğu yönünde olan bir inanç din değil, görüştür.

Ateizm dışında agnostisizm örneğini de verebilirim. Agnostikler kısaca tanrının varlığı da yokluğu da bilinmez görüşündeler. Bu felsefi akımda belirli bir veya bir kaç tanrı kabul edilmediğinden dolayı agnostisizm de bir din olarak kabul edilmemektedir.

Siz hiç dindar bir ateist, dindar bir agnostik ile tanıştınız mı?

Yazan:

Mervegül KOCAKOÇ

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Mervegül Kocakoç aslen Ordu ili Çaybaşı ilçesindendir.